+48 726 690 111
office@sjconstruction.pl

SJ Construction - spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie.

KRS 0000526734
NIP 742 22 49 406
REGON 281631091

Polityka Prywatności

O NAS2024-03-18T07:24:43+00:00

Poznaj Nas

Inżynier kontraktu, nadzór inwestorski

Przedsiębiorstwo SJ Construction świadczy fachowe usługi z zakresu finansowania i prowadzenia projektów inwestycyjnych.

Zarządzamy dużymi budowlanymi projektami inwestycyjnymi i infrastrukturalnymi na poziomie ogólnokrajowym, jak również projektami realizowanymi na poziomie lokalnym. Nadzorowane przez nas projekty finansowane są ze środków krajowych, środków pomocowych Unii Europejskiej oraz ze środków inwestorów prywatnych. Inwestycje prowadzimy zgodnie z polskim prawem budowlanym i procedurami FIDIC.

Uczestniczymy również w akcjach edukacyjnych typu konferencje, szkolenia itp.

Przedsiębiorstwo SJ Construction współpracuje oraz zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel techniczny w różnych specjalnościach tzn. architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej, drogowej, mechanicznej, instalacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej, telekomunikacyjnej. W naszej firmie zatrudnieni są również inżynierowie projektu oraz inni specjaliści niezbędni do prawidłowego zarządzania budowlanym projektem inwestycyjnym.

Oferujemy szeroki wachlarz usług konsultingowych obejmujący między innymi:

  • analizę dokumentacji projektowych
  • opracowywanie dokumentacji przetargowych
  • kompleksowa obsługa postępowań przetargowych
  • nadzór budowlany – pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu
  • przeprowadzanie audytów
  • sporządzanie wniosków o dotacje z UE
  • badania i ewaluacje
  • studia wykonalności
  • biznes plany
  • nadzór inwestorski