+48 726 690 111
office@sjconstruction.pl

SJ Construction - spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie.

KRS 0000526734
NIP 742 22 49 406
REGON 281631091

Polityka Prywatności

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI2024-03-18T07:24:43+00:00

Przygotowanie inwestycji

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym

Przygotowując realizację inwestycji wykonujemy zazwyczaj następujące fazy:

W zależności od stopnia zaawansowania projektu, wykonujemy również:

 1. Koncepcje programowo – przestrzenne
 2. Studia wykonalności
 3. Analizy ekonomiczno – finansowe opłacalności realizacji projektu
 4. Sporządzamy harmonogramy rzeczowo – finansowe realizacji inwestycji
 5. Sporządzamy dokumentację budowlano – wykonawczą
 6. Kosztorysy inwestorskie
 7. Organizujemy uzyskanie niezbędnych decyzji oraz pozwoleń urzędowych realizacji inwestycji
 8. Przygotowanie materiałów przetargowych i organizacja postępowania przetargowego

Na życzenie Zamawiającego organizujemy również wszelkie prace związane z przygotowaniem inwestycji „on place” ( na miejscu ) tzn.

 • obmiary geodezyjne
 • badania geotechniczne
 • inwentaryzacje zasobów