Kontakt

SJ Construction Sp. z o.o.

+48 507 170 930 +48 726 550 111 11 – 700 Mrągowo
ul. Staromiejska 1
office@sjconstruction.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS 0000526734

NIP 742-22-49-406  REGON 281631091

  O nas

  Przedsiębiorstwo SJ Construction świadczy fachowe usługi z zakresu finansowania i prowadzenia projektów inwestycyjnych.

  Zarządzamy dużymi budowlanymi projektami inwestycyjnymi i infrastrukturalnymi na poziomie ogólnokrajowym, jak również projektami realizowanymi na poziomie lokalnym. Nadzorowane przez nas projekty finansowane są ze środków krajowych, środków pomocowych Unii Europejskiej oraz ze środków inwestorów prywatnych. Inwestycje prowadzimy zgodnie z polskim prawem budowlanym i procedurami FIDIC.

  Oferujemy szeroki wachlarz usług konsultingowych obejmujący:

  • analizę dokumentacji projektowych
  • opracowywanie dokumentacji przetargowych
  • kompleksowa obsługa postępowań przetargowych
  • nadzór budowlany – pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu
  • przeprowadzanie audytów
  • sporządzanie wniosków o dotacje z UE
  • badania i ewaluacje
  • studia wykonalności
  • biznes plany
  • nadzór inwestorski
  • etc.

  Uczestniczymy również w akcjach edukacyjnych typu konferencje, szkolenia itp.

  Przedsiębiorstwo SJ Construction współpracuje oraz zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel techniczny w różnych specjalnościach tzn. architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej, drogowej, mechanicznej, instalacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej, telekomunikacyjnej. W naszej firmie zatrudnieni są również inżynierowie projektu oraz inni specjaliści niezbędni do prawidłowego zarządzania budowlanym projektem inwestycyjnym.